POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych użytkowników portalu greenfly.pl (dalej jako „Portal”).

GreenFly Bartłomiej Inglot (ul. Tarnowska 35, 35-502 Rzeszów, NIP: 8133228410, REGON: 180323232, dalej jako „GreenFly”) informuje iż jest administratorem danych osobowych użytkowników Portalu w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

GreenFly jest podmiotem wykorzystującym pliki cookies w celu przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies, które zamieszczane są na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu (np. telefonie, smartfonie, komputerze itp.). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące do przechowywania informacji i uzyskiwania dostępu do informacji w nich zawartych.

PLIKI COOKIE

Szczegółowe informacje o tym czym są pliki cookie, w jakich celach są przetwarzane przez GreenFly, a także informacje na temat wyłączenia obsługi plików cookies znajdziesz na podstronie Cookies.

CELE PRZETWARZANIA PLIKÓW COOKIE

Portal automatycznie zbiera informacje zawarte w plikach cookies. GreenFly wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies w celach: statystycznych, administracyjnych, a także w celu dostosowania Portalu i jego zawartości do osobistych preferencji użytkowników, świadczenia usług reklamowych. Portal greenfly.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane pozwalające na stwierdzenie tożsamości użytkownika lub podobne dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na dopasowanie Portalu do potrzeb użytkowników, tworzenie statystyk oglądalności podstron Portalu oraz dostosowanie części informacji wyświetlanych w Portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.

GreenFly w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. GreenFly zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego Portalu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

SPOSOBY WYRAŻENIA ZGODY

Wykorzystywanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji znajdujących się w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, w celach innych niż wskazane w art. 173 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, jest dozwolone za zgodą wyrażoną przez użytkownika. Zgoda taka – stosownie do postanowień art. 173 ust. 2 ww. ustawy - może być wyrażona przez użytkownika za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (np. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdym czasie, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych, cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień oprogramowania, z którego korzysta.

INFORMACJE DODATKOWE

GreenFly Bartłomiej Inglot jako administrator Portalu greenfly.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Portalu greenfly.pl, jak i tych, które umieszczają linki do Portalu.

Dane technologiczne przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z Portalem greenfly.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), GreenFly Bartłomiej Inglot może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Z uwagi na to, iż Polityka Prywatności nie stanowi wzorca umownego, powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z Portalu greenfly.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do GreenFly korzystając z danych podanych w zakładce "kontakt".